Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Udział w darmowych warsztatach i wykładach online oraz bezpłatne konsultacje eksperckie z zakresu rewitalizacji. To czeka na gminy z woj. wielkopolskiego, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie wspierającym je w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych.

W gronie uczestników są duże i małe samorządy, które posiadają doświadczenie w rewitalizacji lub dopiero zdobywają wiedzę w tym zakresie.  Projekt edukacyjny, który prowadzi Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, stwarza im możliwość wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy z rewitalizacji.

To ważne, ponieważ ostatnie lata pokazały, że zainteresowanie rewitalizacją wśród samorządów z Wielkopolski jest duże. Widać to na przykładzie realizowanych projektów unijnych z puli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki niemu udało się rozpocząć ponad 50 przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach i miasteczkach. Te zakończone pokazują, że zmienia się sposób rozumienia tego procesu. Samorządowcy zdają sobie sprawę, że rewitalizacja  to nie tylko zmiany wizerunkowe, ale przede wszystkim społeczne. Wciąż jednak nie brakuje pytań i problemów związanych z zarządzeniem tym procesem. I właśnie z tego powodu gminy chętnie korzystają z oferty Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu.  

Robią to z jeszcze jednego powodu. Choć nie ma wciąż konkretnych ustaleń dotyczących nowej perspektywy unijnej 2021-2027 to gminy wiążą z nią duże nadzieje - także, jeśli chodzi o możliwość pozyskania środków na działania rewitalizacyjne. Wsparcie na ten cel skierowane będzie prawdopodobnie jedynie na inwestycje wskazane w Gminnych Programach Rewitalizacji (GPR). Problem w tym, że większość samorządów posiada programy rewitalizacji stworzone w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, a te stracą swoją moc wraz z  końcem 2023 roku. Po tym okresie możliwe będzie realizowanie programów rewitalizacji opracowanych jedynie na podstawie ustawy o rewitalizacji, czyli właśnie GPR.

Spora grupa samorządów zamierza więc przekształcić Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) - opracowywane i uchwalane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w tak zwane Gminne Programy Rewitalizacji (GPR) - oparte o ustawę o rewitalizacji. Jak to zrobić w praktyce? W jaki sposób w pełni wykorzystać instrumenty wspierające procesy rewitalizacji zapisane w ustawie o rewitalizacji?

Te, i znacznie więcej pytań, gminy mogą zadać ekspertom za pośrednictwem bezpłatnych usług doradczych. Katalog zagadnień z rewitalizacji, które można poruszyć, jest dość obszerny: od stosowania narzędzi ustawowych, przez monitoring, ewaluację, skończywszy na partycypacji społecznej.

Podobne zagadnienia są również poruszane w ramach spotkań edukacyjnych dla gmin. Ich tematyka, formuła i przebieg są dostosowywane do potrzeb uczestników (przedstawicieli samorządów), a także  - z uwagi na trwającą pandemię – odbywają się w formule online. Projekt „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, współfinansowany z PO PT 2014-2020 potrwa jeszcze do końca września 2021 r.  

Gminy zainteresowane dołączeniem do projektu prosimy o kontakt: rewitalizacja@umww.pl

Pobierz jako PDF