(PDF, 900 kb)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2019. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z października 2019 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Wersja obowiązująca od 26.11.2019 00:00

Załączniki (1)
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (listopad 2018)

Publikujemy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2019.

(PDF, 187 kb)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (styczeń 2019)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 na rok 2019. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z listopada 2018 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (luty 2019)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2019. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu ze stycznia 2019 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (marzec 2019)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2019. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z lutego 2019 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (kwiecień 2019)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2019. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z marca 2019 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (czerwiec 2019)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 na rok 2019. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z kwietnia 2019 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (lipiec 2019)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2019. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z czerwca 2019 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (październik 2019)
Pobierz jako PDF