(PDF, 242 kb)

Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangażowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.

Wersja obowiązująca od 11.05.2018 00:00

Załączniki (0)
Wytyczne_w_zakresie_procesu_desygnacji_na_lata_2014-2020 (19.02.2015)

Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangażowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.

(PDF, 214 kb)

Pobierz jako PDF