(PDF, 310 kb)

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 27 grudnia 2021 roku i obowiązuje od 5 stycznia 2022 roku.

Załączniki (1)
Wytyczne_w_zakresie_kontroli_2014_2020_zatwierdzone_01062015

(PDF, 375 kb)

Wytyczne_w_zakresie_kontroli_realizacji_programow_operacyjnych_na_lata_2014-2020

(PDF, 334 kb)

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju 17 września 2019 roku i obowiązuje od 3 października 2019 roku.

Pobierz jako PDF