(PDF, 792 kb)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z września 2020 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Załączniki (1)
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (styczeń 2020)

Publikujemy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020.

(PDF, 649 kb)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (styczeń 2020)

Publikujemy zmieniony harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (luty 2020)

Publikujemy zmieniony harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (kwiecień 2020)

Publikujemy zmieniony harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (lipiec 2020 r.)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (sierpień 2020 r.)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z lipca 2020 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (wrzesień 2020 r.)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z sierpnia 2020 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (październik 2020)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z września 2020 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Pobierz jako PDF