(PDF, 657 kb)

Publikujemy zmianę harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2021 (wersja wrzesień 2021 r.)

Załączniki (1)
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2021

Publikujemy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2021.

(PDF, 632 kb)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2021 (czerwiec 2021)

Publikujemy zmianę harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2021 (wersja czerwiec 2021 r.)

Pobierz jako PDF