(PDF, 621 kb)

Publikujemy zmieniony harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2022.

Załączniki (1)
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na 2022

Publikujemy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2022.

(PDF, 618 kb)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2022 (styczeń 2022 r.)

Publikujemy zmieniony harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2022.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2022 (sierpień 2022)

Publikujemy zmieniony harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2022. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu ze stycznia 2022 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2022 (wrzesień 2022)

Publikujemy zmieniony harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2022.

Pobierz jako PDF