(PDF, 785 kb)

W związku z opracowywaniem projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) oraz negocjacjami projektu Programu z Komisją Europejską, pojawiła się potrzeba przygotowania materiału uzasadniającego interwencję WRPO 2014+ w obszarze wsparcia jednostek ratowniczo-gaśniczych w kontekście zmian klimatycznych i związanych z tym zagrożeń. Odpowiedź na zaistniała potrzebę stanowi poniższe opracowanie: „Uzasadnienie interwencji w WRPO 2014+ zakresie wyposażenia służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy w ramach PI 5b w kontekście wzrastających zagrożeń wynikających z czynników klimatycznych”. Dokument ten ma charakter materiału roboczego przygotowanego na potrzeby negocjacji Programu z Komisją Europejską i przedstawia zagadnienia dotyczące zmian klimatu oraz zagadnienia w zakresie zapotrzebowania na doposażenie jednostek ratowniczych. W opracowaniu przedstawiono potrzeby wynikające z pełnienia zadań państwa i regionu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia mieszkańców, które bezpośrednio dotyczą konieczności uzupełnienia braków infrastrukturalnych i inwestycyjnych w zakresie działalności jednostek gaśniczo-ratowniczych w Wielkopolsce, a także potrzeby wynikające z dynamicznych zmian klimatycznych na obszarze Europy i Polski.

Załączniki (0)
Uzasadnienie interwencji w WRPO 2014+ zakresie wyposażenia służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy w ramach PI 5b w kontekście wzrastających zagrożeń wynikających z czynników klimatycznych

W związku z opracowywaniem projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) oraz negocjacjami projektu Programu z Komisją Europejską, pojawiła się potrzeba przygotowania materiału uzasadniającego interwencję WRPO 2014+ w obszarze wsparcia jednostek ratowniczo-gaśniczych w kontekście zmian klimatycznych i związanych z tym zagrożeń. Odpowiedź na zaistniała potrzebę stanowi poniższe opracowanie: „Uzasadnienie interwencji w WRPO 2014+ zakresie wyposażenia służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy w ramach PI 5b w kontekście wzrastających zagrożeń wynikających z czynników klimatycznych”. Dokument ten ma charakter materiału roboczego przygotowanego na potrzeby negocjacji Programu z Komisją Europejską i przedstawia zagadnienia dotyczące zmian klimatu oraz zagadnienia w zakresie zapotrzebowania na doposażenie jednostek ratowniczych. W opracowaniu przedstawiono potrzeby wynikające z pełnienia zadań państwa i regionu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia mieszkańców, które bezpośrednio dotyczą konieczności uzupełnienia braków infrastrukturalnych i inwestycyjnych w zakresie działalności jednostek gaśniczo-ratowniczych w Wielkopolsce, a także potrzeby wynikające z dynamicznych zmian klimatycznych na obszarze Europy i Polski.

(PDF, 785 kb)

Pobierz jako PDF