(PDF, 2972 kb)

Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Rząd zawiera propozycje dotyczące m.in. celów i obszarów geograficznych Polski, których wsparcie jest szczególnie istotne dla rozwoju naszego kraju, podziału odpowiedzialności za wdrażanie funduszy pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys systemu wdrażania. Umowa Partnerstwa jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020.

Załączniki (0)
Umowa Partnerstwa

Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Rząd zawiera propozycje dotyczące m.in. celów i obszarów geograficznych Polski, których wsparcie jest szczególnie istotne dla rozwoju naszego kraju, podziału odpowiedzialności za wdrażanie funduszy pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys systemu wdrażania. Umowa Partnerstwa jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020.

(PDF, 2972 kb)

Umowa Partnerstwa

Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Rząd zawiera propozycje dotyczące m.in. celów i obszarów geograficznych Polski, których wsparcie jest szczególnie istotne dla rozwoju naszego kraju, podziału odpowiedzialności za wdrażanie funduszy pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys systemu wdrażania. Umowa Partnerstwa jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020.

(PDF, 2972 kb)

Pobierz jako PDF