(PDF, 264 kb)

Linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, rodzaju beneficjenta a w przypadku instalacji z odnawialnych źródeł energii podział w oparciu o moc zainstalowaną w elektrowniach/instalacjach.

Załączniki (0)
Linia demarkacyjna pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, rodzaju beneficjenta a w przypadku instalacji z odnawialnych źródeł energii podział w oparciu o moc zainstalowaną w elektrowniach/instalacjach.

(PDF, 264 kb)

Pobierz jako PDF