Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

(PDF, 5395 kb)

W dniu 14 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.5 wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 14 maja 2020 r.

Załączniki (10)

(PDF, 643 kb)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.2 z kwietnia 2015
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.15 z dnia 20 maja 2016
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.16 z dnia 17 czerwca 2016 r.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Pobierz jako PDF