(PDF, 8863 kb)

W dniu 15 lutego br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.34 oraz aktualną wersję dokumentu (4.35) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 15 lutego 2024 r.

Załączniki (10)

(PDF, 673 kb)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.2 z kwietnia 2015

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.3 z dnia 29 maja 2015

W dniu 29 maja 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.2 oraz aktualną wersję dokumentu (1.3) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.4_czerwiec_2015

W dniu 23 czerwca 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.5 z dnia 7 sierpnia 2015

W dniu 7 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.4 oraz aktualną wersję dokumentu (1.5) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.6 z dnia 10 września 2015

W dniu 10 września 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.5 oraz aktualną wersję dokumentu (1.6) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.8 z dnia 1 grudnia 2015

W dniu 1 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.9 z dnia 17 grudnia 2015

W dniu 17 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.11 z dnia 25 lutego 2016

W dniu 25 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.10 oraz aktualną wersję dokumentu (1.11) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.12 z dnia 24 marca 2016

W dniu 24 marca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.11 oraz aktualną wersję dokumentu (1.12) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.13 z dnia 5 maja 2016

W dniu 5 maja 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.12 oraz aktualną wersję dokumentu (1.13) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.14 z dnia 13 maja 2016

W dniu 13 maja 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.13 oraz aktualną wersję dokumentu (1.14) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.15 z dnia 20 maja 2016

W dniu 20 maja 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.14 oraz aktualną wersję dokumentu (1.15) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.16 z dnia 17 czerwca 2016 r.

W dniu 17 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.15 oraz aktualną wersję dokumentu (1.16) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r.

W dniu 30 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.16 oraz aktualną wersję dokumentu (1.17) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.18 z dnia 18 sierpnia 2016 r

W dniu 18 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.17 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.19 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.18 oraz aktualną wersję dokumentu (1.19) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.20 z dnia 28 września 2016 r.

W dniu 28 września 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.19 oraz aktualną wersję dokumentu (1.20) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.21 z dnia 11 października 2016 r.

W dniu 11 października 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.20 oraz aktualną wersję dokumentu (1.21) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.22 z dnia 19 października 2016 r.

W dniu 19 października 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.21 oraz aktualną wersję dokumentu (1.22) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.23 z dnia 18 listopada 2016 r

W dniu 18 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.22 oraz aktualną wersję dokumentu (1.23) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014 ) wersja 1.24 z 20 stycznia 2017 r

W dniu 20 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.23 oraz aktualną wersję dokumentu (1.24) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.25 z 16 lutego 2017 r.

W dniu 16 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.24 oraz aktualną wersję dokumentu (1.25) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.26 z 24 lutego 2017 r.

W dniu 24 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.25 oraz aktualną wersję dokumentu (1.26) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.27 z 26 maja 2017 r.

W dniu 26 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.26 oraz aktualną wersję dokumentu (1.27) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.28 z 27 lipca 2017 r.

W dniu 27 lipca 2017r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian (z załącznikiem nr 1 i nr 2 do tabeli) w stosunku do poprzedniej wersji 1.27 oraz aktualną wersję dokumentu (1.28) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.29 z 28 września 2017 r.

W dniu 28 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.28 oraz aktualną wersję dokumentu (1.29) wraz z załącznikami. Obowiązuje od 28.09.2017 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+ ) wersja 1.30 z dnia 26 października 2017 r.

W dniu 26 października 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.29 oraz aktualną wersję dokumentu (1.30) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 1.31 z dnia 21 listopada 2017 r.

W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.30 oraz aktualną wersję dokumentu (1.31) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.0 z dnia 14 grudnia 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.31 oraz aktualną wersję dokumentu (2.0) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 14 grudnia 2017 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.1 z dnia 29 grudnia 2017 r.

W dniu 29 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.0 oraz aktualną wersję dokumentu (2.1) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.2 z dnia 22 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.1 oraz aktualną wersję dokumentu (2.2) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 22 lutego 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.3 z dnia 16 marca 2018 r.

W dniu 16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.2 oraz aktualną wersję dokumentu (2.3) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 16 marca 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.4 z 23 maja 2018r.

W dniu 23 maja 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.3 oraz aktualną wersję dokumentu (2.4) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 23 maja 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.5 z 19 lipca 2018 r.

W dniu 19 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.4 oraz aktualną wersję dokumentu (2.5) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 19 lipca 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.6 z 24 sierpnia 2018 r.

W dniu 24 sierpnia 2018r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.5 oraz aktualną wersję dokumentu (2.6) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od 24 sierpnia 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.7 z 12 września 2018 r.

W dniu 12 września 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.6 oraz aktualną wersję dokumentu (2.7) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od 12 września 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.8 z 15 listopada 2018

W dniu 15 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.7 oraz aktualną wersję dokumentu (2.8) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 15 listopada 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 3.0 z 20 grudnia 2018

W dniu 20 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.8 oraz aktualną wersję dokumentu (3.0) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 20 grudnia 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 3.1 z 24 stycznia 2019

W dniu 24 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.0 oraz aktualną wersję dokumentu (3.1) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 24 stycznia 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 3.2 z 21 lutego 2019

W dniu 21 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.1 oraz aktualną wersję dokumentu (3.2) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 21 lutego 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.3 z 28 marca 2019 r.

W dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.2 oraz aktualną wersję dokumentu (3.3) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 28 marca 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.4 z 4 kwietnia 2019 r.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.3 oraz aktualną wersję dokumentu (3.4) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.5 z 26 kwietnia 2019 r.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.4 oraz aktualną wersję dokumentu (3.5) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.6 z 23 maja 2019 r.

W dniu 23 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.5 oraz aktualną wersję dokumentu (3.6) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.7 z 14 czerwca 2019 r.

W dniu 14 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.6 oraz aktualną wersję dokumentu (3.7) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.8 z 17 października 2019 r.

W dniu 17 października br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.7 oraz aktualną wersję dokumentu (3.8) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 17 października 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja jednolita 4.0 z dnia 16.01.2020 r.

W dniu 16 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ oraz tekst jednolity przedmiotowego dokumentu. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.10 oraz jednolitą wersję dokumentu (4.0) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 16 stycznia 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.1 z dnia 30-01-2020

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.0 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.2 z dnia 27 lutego 2020

W dniu 27 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.1 wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 27 lutego 2020 r. KOMUNIKAT: Informujemy, że w załączonym poniżej pliku Tabela zmian w punkcie 1 błędnie wskazano numer i nazwę Poddziałania, z którego dokonywana jest realokacja środków w ramach inicjatywy Jessica 2. Zgodnie ze zmianą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uzgodnioną z Komisją Europejską, realokacja dokonywana jest z Poddziałania 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe, tak jak wskazano w punkcie 5 tego dokumentu. Dane finansowe w tekście jednolitym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych wersja 4.2 z dnia 27 lutego 2020 roku są prawidłowe.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.3 z dnia 19 marca 2020

W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.2 oraz aktualną wersję dokumentu (4.3) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 19 marca 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.4 z dnia 26 marca 2020

W dniu 26 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.3 oraz aktualną wersję dokumentu (4.4) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 26 marca 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.5 z dnia 2 kwietnia 2020

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.4 wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.6 z dnia 14 maja 2020

W dniu 14 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.5 wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 14 maja 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.7 z dnia 28 maja 2020

W dniu 28 maja br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.6 oraz aktualną wersję dokumentu (4.7) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.8 z dnia 2 lipca 2020

W dniu 2 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.7 oraz aktualną wersję dokumentu (4.8) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.9 z dnia 23 lipca 2020

W dniu 23 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.8 oraz aktualną wersję dokumentu (4.9) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 23 lipca 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.10 z dnia 10 września 2020

W dniu 10 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.9 oraz aktualną wersję dokumentu (4.10) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 10 września 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.11 z dnia 29 października 2020

W dniu 29 października br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.10 oraz aktualną wersję dokumentu (4.11) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 29 października 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.12 z dnia 29.12.2020 r.

W dniu 29 grudnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.11 oraz aktualną wersję dokumentu (4.12) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 29 grudnia 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.13 z dnia 28 stycznia 2021 r.

W dniu 28 stycznia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.12 oraz aktualną wersję dokumentu (4.13) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.14 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

W dniu 31 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.13 oraz aktualną wersję dokumentu (4.14) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.15 z dnia 27 maja 2021 r.

W dniu 27 maja br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.14 oraz aktualną wersję dokumentu (4.15) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 27 maja 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.16 z dnia 29 lipca 2021 r.

W dniu 29 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.15 oraz aktualną wersję dokumentu (4.16) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 29 lipca 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.17 z dnia 23 września 2021 r.

W dniu 23 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.16 oraz aktualną wersję dokumentu (4.17) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 23 września 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.18 z dnia 10 listopada 2021 r.

W dniu 10 listopada br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.17 oraz aktualną wersję dokumentu (4.18) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 10 listopada 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.19

W dniu 23 grudnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.18 oraz aktualną wersję dokumentu (4.19) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 23 grudnia 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.20 z dnia 20 stycznia 2022 r.

W dniu 20 stycznia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.19 oraz aktualną wersję dokumentu (4.20) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 20 stycznia 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.21 z dnia 24 lutego 2022 r.

W dniu 24 lutego br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.20 oraz aktualną wersję dokumentu (4.21) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 24 lutego 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.22 z dnia 26 maja 2022 r.

W dniu 26 maja br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.21 oraz aktualną wersję dokumentu (4.22) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 26 maja 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.23 z dnia 28 lipca 2022 r.

W dniu 28 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.22 oraz aktualną wersję dokumentu (4.23) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 28 lipca 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.24 z dnia 23 września 2022 r.

W dniu 23 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.23 oraz aktualną wersję dokumentu (4.24) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 23 września 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.25 z dnia 14 października 2022 r.

W dniu 14 października br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.24 oraz aktualną wersję dokumentu (4.25) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 14 października 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.26 z dnia 24 listopada 2022 r.

W dniu 24 listopada br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.25 oraz aktualną wersję dokumentu (4.26) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 24 listopada 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.27 z dnia 22 grudnia 2022 r.

W dniu 22 grudnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.26 oraz aktualną wersję dokumentu (4.27) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 22 grudnia 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.28 z dnia 17 lutego 2023 r.

W dniu 17 lutego br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.27 oraz aktualną wersję dokumentu (4.28) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 17 lutego 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.29 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

W dniu 21 kwietnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.28 oraz aktualną wersję dokumentu (4.29) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.30 z dnia 29 czerwca 2023 r.

W dniu 29 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.29 oraz aktualną wersję dokumentu (4.30) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 29 czerwca 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.31 z dnia 20 lipca 2023 r.

W dniu 20 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.30 oraz aktualną wersję dokumentu (4.31) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 20 lipca 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.32 z dnia 21 września 2023 r.

W dniu 21 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.31 oraz aktualną wersję dokumentu (4.32) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 21 września 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.33 z dnia 12 października 2023 r.

W dniu 12 października br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.32 oraz aktualną wersję dokumentu (4.33) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 12 października 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.34 z dnia 31 stycznia 2024 r.

W dniu 31 stycznia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.33 oraz aktualną wersję dokumentu (4.34) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 31 stycznia 2024 r.

Pobierz jako PDF