Wielkopolska fachowców

Przy wyborze ścieżki zawodowej każda decyzja musi być poprzedzona analizą predyspozycji i możliwości poszczególnych osób. W tym pomoże EFS – mówi SYLWIA WÓJCIK, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWW w Poznaniu.

Aktualności

Partycypacja społeczna

Rewitalizacja to działania nie tylko dla ludzi, ale przede wszystkim z ludźmi. Nie da się zrobić dobrego projektu rewitalizacyjnego bez angażowania lokalnej społeczności i budowania partnerstw. Wydaje się, że odeszliśmy już od pojmowania rewitalizacji jedynie w kategoriach remontów, ale czy na pewno?

W kolorowych barwach

Mądrze zarządzana firma zawsze patrzy za horyzont w poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju. Innowacyjność i nowe technologie to coś, na co mocno stawia również UE. Wielkopolskie firmy m.in. dzięki wsparciu WRPO 2014+ mogą uzyskać dofinansowanie na innowacje, które poprawią ich wewnętrzną kondycję i wzmocnią pozycję na rynku.

Szkolne rewolucje i metamorfozy

Letnie miesiące są czasem odpoczynku tylko dla uczniów i kadry. Bo w wielu wielkopolskich szkołach praca wre. W pocie czoła uwijają się nie uczniowie, a ekipy remontowo-budowlane. Kilkadziesiąt placówek w regionie otrzymało dofinansowanie z WRPO 2014+ na rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

Zadbają o piękny uśmiech

Postęp w stomatologii na bieżąco śledzi każdy, kto dba o zęby i regularnie odwiedza dentystę. Kiedyś wizyta w fotelu dentystycznym nie należała do najprzyjemniejszych, teraz pacjent może liczyć na fachowe i zupełnie bezbolesne leczenie. Pod warunkiem, że jego dentysta ma nie tylko umiejętności, ale też nowoczesny sprzęt. Tak jak poznański gabinet stomatologiczny „Stankowscy & Białach Stomatologia” Przemysława Stankowskiego.

Czyściej i wygodniej


Utrzymanie i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest dużym wyzwaniem dla władz publicznych, w szczególności na obszarach wiejskich. W ostatnich tygodniach 21 gmin z Wielkopolski otrzymało prawie 110 mln zł dotacji w ramach WRPO 2014+ na realizację projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Korzystanie z systemu SL2014


Jeśli przyznano dofinansowanie na Twój projekt, jeszcze raz dokładnie przestudiuj umowę. Będziesz musiał się skoncentrować na terminowej realizacji projektu. Zobowiążesz się też do regularnej sprawozdawczości i składania wniosków o płatność. Do tego celu będziesz używał systemu SL2014, czyli aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.