Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 07.08.2019 12:20 do 07.08.2019 14:30 Kalisz, ul. Zacisze 2

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną informacje na temat pozyskiwania środków na rozwój gmin. W pierwszej części omówione zostanie Działanie 3.1 Programu Polska Cyfrowa - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie. W drugiej części spotkania przedstawione zostanie Działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”. Działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie odbędzie się w środę 7 sierpnia 2019 r. w godzinach od 12:20 do 14:30, w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Zacisze 2 w Kaliszu, sala szkoleniowa na parterze.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli gmin.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 62 595 69 47, 62 766 40 22 lub na adres e-mail kalisz.fe@wielkopolskie.pl.

Wykładowcy: Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gmin Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, fax. 62 736 10 27
e-mail: kalisz.fe@wielkopolskie.pl

Załącznik:

Program spotkania (236.3 KB)

Fundusze Europejskie dla gmin – spotkanie informacyjne w Kaliszu
Kalisz, ul. Zacisze 2
07.08.2019 12:20 - 07.08.2019 14:30