Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 21.08.2019 12:00 do 21.08.2019 14:00 Konin, ul. Zakładowa 4

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. programu grantowego dla gmin województwa wielkopolskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną informacje na temat pozyskiwania środków na rozwój gmin. W pierwszej części omówione zostanie Działanie 3.1 Programu Polska Cyfrowa - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie. Następnie przedstawione zostanie Działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”. Działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego. W drugiej części spotkania omówione zostaną zasady przygotowania wniosku oraz źródła informacji o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce.

Spotkanie odbędzie się w środę 21 sierpnia 2019 rok, w godzinach od 12:00 do 14:00, w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie przy ul. Zakładowej 4, trzecie piętro, sala nr 319.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 63 240 85 35, 63 249 31 02 lub na adres e-mail konin.fe@wielkopolskie.pl.

Wykładowcy: Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gmin Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Załącznik:

Program spotkania (401.1 KB)

Fundusze Europejskie dla gmin – spotkanie informacyjne w Koninie
Konin, ul. Zakładowa 4
21.08.2019 12:00 - 21.08.2019 14:00