Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 20.08.2019 12:00 do 20.08.2019 14:00 al. Niepodległości 34, Poznań

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną informacje na temat pozyskiwania środków na rozwój gmin. W pierwszej części omówione zostanie Działanie 3.1 Programu Polska Cyfrowa - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie.

W drugiej części spotkania przedstawione zostanie Działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”. Działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 20 sierpnia 2019 r., w godzinach od 12:00 do 14:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, w sali posiedzeń nr 1 na parterze.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, a także pozostałe osoby zainteresowane tematyką spotkania.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza on-line ("Weź udział").

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizatorzy:

Fundacja Promocji Gmin Polskich
ul. Jaworzyńska 7/3
00-634 Warszawa
tel. 22 697 52 99
e-mail: fpgp@fpgp.eu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 61 90/92/93, 61 626 72 46
e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

Załącznik:

Program spotkania (443.7 KB)

Fundusze Europejskie dla gmin - spotkanie informacyjne w Poznaniu
al. Niepodległości 34, Poznań
20.08.2019 12:00 - 20.08.2019 14:00