Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 06.04.2022 11:00 do 06.04.2022 12:00 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Jesteś zainteresowany projektami rewitalizacji?
Potrzebujesz wsparcia z Funduszy Europejskich?
To spotkanie jest dla Ciebie!
Dołącz do bezpłatnego webinarium!

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o wsparciu zwrotnym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu, przeznaczonym na rewitalizację obszarów problemowych na terenie woj. Wielkopolskiego.

Webinarium odbędzie się w środę, 6 kwietnia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rewitalizacji, w szczególności przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów z Wielkopolski:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • administracja rządowa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 4 kwietnia 2022 r., do godziny 12:00. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://warp.org.pl/webinarium-pt-jessica2-rewitalizacja-na-obszarach-problemowych-sprawdz-szczegoly-wsparcia/. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załącznik

Program webinarium (248.4 KB)

Jessica2 – rewitalizacja obszarów problemowych – webinar
Piła, ul. Grunwaldzka 2
06.04.2022 11:00 - 06.04.2022 12:00