od 15.04.2016 10:00 do 15.04.2016 13:10 Poznań, Al. Niepodległości 34

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprasza do uczestnictwa w jednej z Konferencji 15 lub 22 kwietnia 2016 r. dla potencjalnych wnioskodawców Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin. Obydwa spotkania rozpoczną się o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości  34.

24 marca 2016 r. podpisana została umowa z Ministrem Rozwoju dotycząca realizacji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację przez gminy programów rewitalizacji. Wsparcie udzielane będzie ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do aktywnego dialogu i dyskusji w zakresie rewitalizacji zachęcamy zarówno decydentów, jak i pracowników odpowiedzialnych za problematykę rewitalizacyjną w gminie.

Jednocześnie zapraszamy do zadawania pytań i kierowania ich na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkań bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 62 67 264.

Dwa dni przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału.

Do pobrania: Agenda konferencji (77.2 KB)

Konferencja "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin"
Poznań, Al. Niepodległości 34
15.04.2016 10:00 - 15.04.2016 13:10
Konferencja "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin"
Poznań, Al. Niepodległości 34
22.04.2016 10:00 - 22.04.2016 13:10