Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 08.06.2022 11:00 do 08.06.2022 12:00 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Celem spotkania jest przedstawienie zasad nowego naboru w ramach programu Mój Prąd 4.0. Nabór ten będzie się różnił od poprzednich m.in. zakresem kwalifikowalności kosztów.

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Program finansowany jest ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowanego w ramach osi XI REACT-EU. Podczas spotkania przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile.

Spotkanie odbędzie się w środę, 8 czerwca 2022 r., w godzinach od 11:00 do 12:00, na platformie online Zoom.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem. Grupa docelowa programu Mój Prąd to osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 6 czerwca 2022 roku, do godziny 12:00. Formularz znajduje się na stronie http://warp.org.pl/webinarium-pt-moj-prad-szczegolowe-informacje-nt-wsparcia/. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załącznik

Program webinarium (242.7 KB)

Program Mój Prąd – webinar o szczegółowych informacjach na temat wsparcia
Piła, ul. Grunwaldzka 2
08.06.2022 11:00 - 08.06.2022 12:00