Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 14.07.2022 11:00 do 14.07.2022 12:00 Kalisz, ul. Zacisze 2

Celem spotkania jest przedstawienie zasad nowego naboru w ramach programu Mój Prąd 4.0. Nabór ten będzie się różnił od poprzednich m.in. zakresem kwalifikowalności kosztów.

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Program finansowany jest ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowanego w ramach osi XI REACT-EU. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Kaliszu.

Webinarium odbędzie się w czwartek 14 lipca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00, online na platformie Zoom.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem. Grupa docelowa programu Mój Prąd to osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy). Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

W celu udziału w spotkaniu prosimy o uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 12 lipca, do godziny 12:00. Formularz znajduje się na stronie https://warp.org.pl/wydarzenie/moj-prad-sprawdz-warunki-naboru-w-roku-2022/. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

Załącznik

Program webinarium (241.5 KB)

Program Mój Prąd – webinar o zasadach wsparcia w 2022 roku
Kalisz, ul. Zacisze 2
14.07.2022 11:00 - 14.07.2022 12:00