od 26.06.2017 09:00 do 26.06.2017 16:00 Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, sala 209 B (II piętro)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu/warsztacie dotyczącym rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej, 26.06.2017 r. w Pile.

Podczas zajęć w formie wykładu i praktycznej pracy na dokumentach wskażemy m.in. jak włączyć element społeczny w przebieg procesu rewitalizacji, na czym polega partycypacja społeczna, budowanie partnerstw, określanie celów społecznych w działaniach inwestycyjnych, wskażemy źródła finansowania takich przedsięwzięć. Zaprezentujemy również Dobre Praktyki w zakresie rewitalizacji społecznej.

Miejsce szkolenia:

Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, sala 209 B (II piętro)

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Jednocześnie zapraszamy do zadawania pytań, zgłaszania kwestii problemowych oraz  przesyłania przykładów przedsięwzięć społecznych, które zostaną omówione na szkolenia na adres e-mail: maciej.patulak@rops.poznan.pl

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 23.06.2017 do godz.10.00

Program Piła 26.06 (217 KB)

Rewitalizacja - proces społeczno-infrastrukturalny, szkolenie w Pile
Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, sala 209 B (II piętro)
26.06.2017 09:00 - 26.06.2017 16:00