Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 22.05.2018 10:00 do 22.05.2018 11:20 Poznań, ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro)

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają we wtorek 22 maja 2018 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym w dniu 20 kwietnia br. konkursem na dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych niżej rodzajów projektów polegających na:

  1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.),
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego: - pasów ruchu dla rowerów, - parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
  3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów (m.in. strategiczne, formalne, merytoryczne).

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu we wtorek 22 maja 2018 r. od godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309‑310 (III piętro). Bezpośrednio przed szkoleniem od godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla koordynatorów ZIT z samorządów Metropolii Poznań.

Nie ma konieczności rejestracji przed wydarzeniem - serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w szkoleniu. Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014‑2020.

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Wnioski w konkursie można składać od 21 maja do 7 czerwca br. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na podstronie naboru.

Program szkolenia 3.3.3 Typ II - 22.05.2018 (310.2 KB)

Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.3.3 Typ II - 22.05.2018
Poznań, ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro)
22.05.2018 10:00 - 22.05.2018 11:20