Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 25.06.2018 11:00 do 25.06.2018 14:30 Poznań, ul. Szyperska 14

EFS_Samorzad_kolor-PL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza do

uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ogłoszonego konkursu
nr  RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w ramach
Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+.

 

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie WUP w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej tj.:

  • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna;
  • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS; ZAZ i WTZ;
  • organizacja pozarządowa;
  • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych.

 

Projekty mogą być skierowane do następujących grup odbiorców:

  • osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu;
  •  środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Więcej szczegółów wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej rpo.wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Wiadomości oraz O programie/Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

 

Szczegółowych informacji na temat spotkania udziela:
Punkt Kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23

W przypadku zgłoszenia na spotkanie osób z niepełnosprawnościami, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wcześniejsze przekazanie informacji w tej sprawie telefonicznie (61 846 38 23) lub na formularzu zgłoszeniowym. Postaramy się w miarę możliwości stworzyć dla Państwa dogodne warunki uczestnictwa w spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+
Poznań, ul. Szyperska 14
25.06.2018 11:00 - 25.06.2018 14:30