Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 28.01.2019 11:30 do 28.01.2019 13:30 ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu wraz z Fundacją Promocji Gmin Polskich, operatorem projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”, zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne. Spotkanie dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania i przygotowania wniosku w programie grantowym skierowanym do gmin województwa wielkopolskiego.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, mogące występować samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. 
W projekcie przewidziana jest możliwość uzyskania grantów w wysokości do 150 tys. zł, 100% dofinansowana, nie jest wymagany wkład własny.

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Więcej informacji o programie na stronie www.fpgp.eu (zakładka PO PC 3.1).

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia 2019 r. w godzinach od 11:30 do 13:30, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu przy ul. Zacisze 2.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wykładowcy: specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu oraz przedstawiciele Fundacji Promocji Gmin Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizatorzy:

Fundacja Promocji Gmin Polskich
ul. Jaworzyńska 7, 00-001 Warszawa 
tel. 22 697 52 99 
e-mail: fpgp@fpgp.eu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47
e-mail: kalisz.fe@wielkopolskie.pl

Załącznik:

Program spotkania (164.7 KB)

Spotkanie informacyjne w Kaliszu o Funduszach Europejskich na podniesienie kompetencji cyfrowych
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
28.01.2019 11:30 - 28.01.2019 13:30