Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 25.10.2017 10:00 do 25.10.2017 12:00 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na rozwój publicznych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół kształcenia ogólnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z działaniami umożliwiającymi dofinansowanie m.in.:

  • utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  • rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia dodatkowe np. z logopedą, psychologiem czy terapeutą, a także na podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykonywanej pracy,
  • poprawy warunków dydaktycznych w szkołach poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych,
  • realizacji projektów edukacyjnych i zajęć dodatkowych wspierających uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych,
  • wsparcia indywidualnego podejścia do ucznia (w tym uczniów z niepełnosprawnościami),
  • podnoszenia kwalifikacji/kompetencji nauczycieli.

Dodatkowo omówione zostaną kryteria wyboru projektów obowiązujące w ramach planowanych naborów.

Spotkanie odbędzie się w środę 25 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12.00, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, budynek B, sala szkoleniowa nr 11.

Spotkanie skierowane jest głównie do przedstawicieli placówek wychowania przedszkolnego, szkół oraz ich organów prowadzących, a także do wszystkich osób zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 października 2017 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 23 października 2017 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP Sp. z o.o.
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (284.8 KB)

Formularz zgłoszeniowy (232 KB)

Spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu o Funduszach Europejskich na rozwój szkół i przedszkoli
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
25.10.2017 10:00 - 25.10.2017 12:00