Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 28.03.2018 10:00 do 28.03.2018 12:00 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

UWAGA! Spotkanie zostało odwołane z powodu małej liczby zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela organizator.

W związku z planowanym naborem wniosków do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat Poddziałania 6.4.1 WRPO - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości uzyskania wsparcia na rozwój żłobków i klubów dziecięcych. Uczestnicy zostaną zapoznani z wszystkimi typami projektów przewidzianymi do dofinansowania. Dodatkowo omówione zostaną kryteria wyboru projektów.

Spotkanie odbędzie się w środę 28 marca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, budynek B, sala szkoleniowa nr 11.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 6.4.1 WRPO z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 marca 2018 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 26 marca 2018 r. do godziny 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP Sp. z o.o.
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (403.5 KB)

Formularz zgłoszeniowy (179 KB)

Spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu o Funduszach Europejskich na rozwój żłobków i klubów dziecięcych
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
28.03.2018 10:00 - 28.03.2018 12:00