Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 07.03.2018 10:00 do 07.03.2018 12:00 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

UWAGA! Informujemy, że spotkanie zostało odwołane z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela organizator.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia na kształcenie zawodowe młodzieży, w ramach Poddziałania 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uczestnicy zostaną zapoznani z działaniami umożliwiającymi dofinansowanie m.in.:

  • projektów służących podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez staże zawodowe, praktyki zawodowe, kształcenie dualne, inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji uczniów;
  • wyposażenia/doposażenia pracowni lub warsztatów;
  • podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • projektów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży;
  • tworzenia/wspierania wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Dodatkowo omówione zostaną kryteria wyboru projektów obowiązujące w ramach planowanych naborów.

Spotkanie odbędzie się w środę 7 marca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, budynek B, sala szkoleniowa nr 11.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli placówek oświatowych, szkół oraz ich organów prowadzących, a także do osób zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 marca 2018 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 5 marca 2018 r. do godziny 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP Sp. z o.o.
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (401.9 KB)

Formularz zgłoszeniowy (179.5 KB)

Spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu o Funduszach Europejskich na wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
07.03.2018 10:00 - 07.03.2018 12:00