Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 13.06.2019 10:00 do 13.06.2019 12:00 ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

UWAGA! Spotkanie zostało odwołane z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela organizator.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Spotkanie dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne”.

Tematem spotkania będą projekty skierowane są do:

  • do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach), z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,
  • nauczycieli i pracowników szkół i placówek systemu oświaty, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,
  • szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organów prowadzących.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 czerwca 2019 r. w godzinach od 10:00 do 12:00, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile, przy ul. Grunwaldzkiej 2, sala szkoleniowa na parterze.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz oświatową.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 czerwca 2019 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 11 czerwca 2019 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoue-pila@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (403.5 KB)

Formularz zgłoszeniowy (189 KB)

Spotkanie informacyjne w Pile dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
13.06.2019 10:00 - 13.06.2019 12:00