Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 22.01.2020 10:00 do 22.01.2020 12:00 ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

Chcesz poznać możliwości wsparcia w 2020 r.?
Chcesz skorzystać z dotacji i pożyczek?
Chcesz rozwinąć swoje kompetencję?
Pracodawco, chcesz wyszkolić swoich pracowników?

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie w 2020 roku – przegląd możliwości wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wraz z ofertą szkoleń”. Celem spotkania jest przybliżenie informacji o środkach unijnych planowanych do ogłoszenia w roku 2020 w ramach WRPO 2014+. Dodatkowo na spotkaniu zostaną przedstawione informacje w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji tj. szkolenia finansowane z FE (Baza Usług Rozwojowych).

Spotkanie odbędzie się w środę 22 stycznia 2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile, przy ul. Grunwaldzkiej 2, sala szkoleniowa na parterze.

Spotkanie skierowane jest do każdego, kto chciałby dowiedzieć się lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie funduszy europejskich w roku 2020 oraz na podnoszenie kwalifikacji. Grupa docelowa spotkania to osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, organizacja pozarządowe, beneficjenci WRPO 2014+.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 stycznia 2019 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 20 stycznia 2020 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoue-pila@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (398.5 KB)

Formularz zgłoszeniowy (169.3 KB)

Spotkanie informacyjne w Pile nt. Funduszy Europejskich w 2020 roku - przegląd możliwości wraz z ofertą szkoleń
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
22.01.2020 10:00 - 22.01.2020 12:00