Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 24.01.2018 09:00 do 24.01.2018 11:00 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia kształcenia zawodowego młodzieży w ramach Poddziałania 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 11:00, w sali szkoleniowej Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych daną tematyką z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 stycznia 2018 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 22 stycznia 2018 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoue-pila@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (398.3 KB)

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie (231.5 KB)

Spotkanie informacyjne w Pile o Funduszach Europejskich na kształcenie zawodowe młodzieży
Piła, ul. Grunwaldzka 2
24.01.2018 09:00 - 24.01.2018 11:00