Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 18.09.2019 12:20 do 18.09.2019 14:40 Piła, ul. Grunwaldzka 2

UWAGA! Z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń spotkanie zostało odwołane. Szczegółowych informacji udziela organizator.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Fundacją Promocji Gmin Polskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla gmin”. Na spotkaniu omówione zostanie Działanie 3.1 Programu Polska Cyfrowa - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie. Ponadto przedstawione zostanie Działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”. Działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części spotkania przedstawione zostaną zasady przygotowywania wniosku.

Spotkanie odbędzie się w środę 18 września 2019 r. w godzinach od 12:20 do 14:40, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile, przy ul. Grunwaldzkiej 2, sala szkoleniowa na parterze.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie osoby zainteresowane daną tematyką.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail infoUE-pila@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 września 2019 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 16 września 2019 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoue-pila@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (437.9 KB)

Formularz zgłoszeniowy (188 KB)

Spotkanie informacyjne w Pile o Funduszach Europejskich na rozwój gmin
Piła, ul. Grunwaldzka 2
18.09.2019 12:20 - 18.09.2019 14:40