Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 13.03.2019 10:00 do 13.03.2019 12:00 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej w postaci niskooprocentowanych pożyczek, udzielanych na preferencyjnych zasadach. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na:

 • rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • poprawę efektywności energetycznej,
 • rewitalizację.

Spotkanie odbędzie się w środę 13 marca 2019 r. w godzinach od 10:00 do 12:00, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2, sala szkoleniowa na parterze.

Do kogo kierowane jest spotkanie:

 • osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE oraz podmioty spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą - wyłącznie na projekty dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej,
 • szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • osoby zainteresowane tematem spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail infoUE-pila@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 marca 2019 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 11 marca 2019 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoue-pila@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (447.8 KB)

Formularz zgłoszeniowy (189.5 KB)

Spotkanie informacyjne w Pile o wsparciu na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację
Piła, ul. Grunwaldzka 2
13.03.2019 10:00 - 13.03.2019 12:00