od 11.06.2018 10:00 do 11.06.2018 14:00 Kalisz, ul. Poznańska 201-205

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu subregionalnym, które odbędzie się w dniu 11 czerwca br. w Kaliszu w auli budynku Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, na terenie kampusu przy ul. Poznańskiej 201-205 (w godz. 10:00-14:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Południowej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania – obejmującej miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem. Program spotkania przekazujemy w załączeniu. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 8 czerwca br. poprzez elektroniczny formularz on-line (po kliknięciu „Weź udział”) zamieszczony na niniejszej stronie.

Niniejsze wydarzenie jest elementem dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku), którą planuje się przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego.

Szczegóły dotyczące tego i kolejnych spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Departament Polityki Regionalnej UMWW
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 63 10; 61 626 63 46
mail: strategia2030@umww.pl

Załącznik:
Program spotkania - Kalisz (175.8 KB)

Spotkanie subregionalne w Kaliszu
Kalisz, ul. Poznańska 201-205
11.06.2018 10:00 - 11.06.2018 14:00