od 24.05.2018 10:00 do 24.05.2018 14:00 Konin, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4

Nawiązując do podjętego tematu organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku), którą planuje się przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, a której inauguracja będzie miała miejsce w ramach spotkania regionalnego w dniu 23 maja br. w Poznaniu, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w największych miastach Wielkopolski, tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu w maju i czerwcu br., obejmując w swym zakresie merytorycznym obszar poszczególnych części województwa.

Pierwsze ze wspomnianych spotkań subregionalnych odbędzie się w dniu 24 maja br. w Koninie w Auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4 (w godz. 10:00-14:00). Poświęcone będzie potencjałom i problemom rozwojowym tak specyficznej części naszego województwa jaką jest Wielkopolska Wschodnia – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji debaty – obejmująca miasto Konin oraz powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem. Program spotkania przekazujemy w załączeniu. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 22 maja br. poprzez elektroniczny formularz on-line (po kliknięciu „Weź udział”) zamieszczony na niniejszej stronie.

Szczegóły dotyczące tego i kolejnych spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Departament Polityki Regionalnej UMWW
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 63 10; 61 626 63 46
mail: strategia2030@umww.pl

Załącznik:

Program spotkania - Konin (175 KB)

Spotkanie subregionalne w Koninie
Konin, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4
24.05.2018 10:00 - 24.05.2018 14:00