od 22.06.2018 12:00 do 22.06.2018 16:00 Leszno, ul. Opalińskich 1

Zapraszamy Państwa do udziału w ostatnim z cyklu spotkań subregionalnych województwa wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w Lesznie w Sali wykładowej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Opalińskich 1 (w godz. 12:00-16:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Zachodniej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania – obejmującej miasto Leszno oraz powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki i wolsztyński. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem. Program spotkania przekazujemy w załączeniu. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 20 czerwca br. do godz. 12:00 poprzez elektroniczny formularz on-line (po kliknięciu „Weź udział”) zamieszczony na niniejszej stronie.

Niniejsze wydarzenie jest elementem dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku), którą planuje się przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego.

Szczegóły dotyczące spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:
Departament Polityki Regionalnej UMWW
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 63 10; 61 626 63 46
mail: strategia2030@umww.pl

Załącznik:
Program Leszno (175.4 KB)

Spotkanie subregionalne w Lesznie 22.06.2018
Leszno, ul. Opalińskich 1
22.06.2018 12:00 - 22.06.2018 16:00