Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 04.06.2018 10:00 do 04.06.2018 14:00 Piła, ul. Podchorążych 10

Kontynuując podjęty temat organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku), którą planuje się przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu subregionalnym, które odbędzie się w dniu 4 czerwca br. w Pile w sali wykładowej nr 8 (budynek H) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica przy ul. Podchorążych 10 (w godz. 10:00-14:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Północnej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania – obejmującej powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i złotowski. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uczestników również w przypadku instytucji zlokalizowanych poza wskazanym wyżej obszarem. Program spotkania przekazujemy w załączeniu. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie do 1 czerwca br. poprzez elektroniczny formularz on-line (po kliknięciu „Weź udział”) zamieszczony na niniejszej stronie.

Szczegóły dotyczące tego i kolejnych spotkań subregionalnych zamieszczane będą na stronach: www.umww.pl oraz www.wrot.umww.pl (w zakładce „Aktualności”).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Departament Polityki Regionalnej UMWW
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 63 10; 61 626 63 46
mail: strategia2030@umww.pl

Załącznik:

Program spotkania - Piła (175.1 KB)

Spotkanie subregionalne w Pile
Piła, ul. Podchorążych 10
04.06.2018 10:00 - 04.06.2018 14:00