Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 03.06.2015 10:00 do 03.06.2015 13:00 Ostrów Wielkopolski, ul. Budowlanych 5

Zapraszamy na spotkania wprowadzające do tematyki Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020. Spotkania odbędą się w środę 3 czerwca 2015 r. jednocześnie w ośmiu miejscowościach w regionie: Gnieźnie, Jarocinie, Koninie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Pile i Poznaniu.

Są to spotkania wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla instytucji kultury. W tym zakresie przedstawione zostaną informacje o:

 1. Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020: Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”;
 2. Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”;
 3. Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020: „Poddziałanie 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”;
 4. Programach Komisji Europejskiej „Kreatywna Europa” oraz „Europa dla obywateli 2014-2020”.

Termin spotkań: 3 czerwca 2015 r. (środa), godz. od 10.00 do 13.00.

Miejsca spotkań:

 1. Gniezno – Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, sala sesyjna.
 2. Jarocin – Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12, sala nr 30.
 3. Konin – Konińska Izba Gospodarcza, ul. Zakładowa 11, sala szkoleniowa na parterze. Spotkanie w Koninie zostało odwolane z powodu braku zgłoszeń.
 4. Leszno – Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4 b, sala nr 16 (parter). Spotkanie w Lesznie zostało odwolane z powodu braku zgłoszeń.
 5. Nowy Tomyśl – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, budynek B, parter, sala szkoleniowa nr 11.
 6. Ostrów Wielkopolski - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, sala wykładowa na parterze.
 7. Piła – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, ul. Grunwaldzka 2, sala szkoleniowa nr 1 (parter budynku).
 8. Poznań – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Szyperska 14, sala konferencyjna na drugim piętrze, klatka C.

Zgłoszenia na spotkania:

 1. Gniezno – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (w załączeniu).
 2. Jarocin – telefonicznie pod numerami: 62 740 79 56, 62 747 81 83, lub na adres e-mail: jarocin.fe@wielkopolskie.pl
 3. Konin – telefonicznie pod numerami: 63 246 88 12, 63 246 88 13.
 4. Leszno – telefonicznie pod numerami: 65 529 68 06, 65 525 69 66 lub na adres e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl
 5. Nowy Tomyśl – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, szczegóły na stronie: http://www.warp.org.pl/aktualnosci/1697-sroda-z-funduszami-dla-instytucji-kultury.html.
 6. Ostrów Wielkopolski – telefonicznie pod numerem: 62 595 69 47.
 7. Piła – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, szczegóły na stronie: http://www.warp.org.pl/aktualnosci/1697-sroda-z-funduszami-dla-instytucji-kultury.html.
 8. Poznań – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

 

Informacji o spotkaniu udzielają organizatorzy:

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie: tel. 61 425 02 90, 691 950 043.
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie: tel. 62 740 79 56, 62 747 81 83.
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu: 62 595 69 47, 62 766 40 22.
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie: 63 246 88 12, 63 246 88 13.
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie: 65 529 68 06, 65 525 69 66.
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu: 61 65 06 371, 61 65 06 372.
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile: 61 650 62 33, 61 650 62 35.
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu: 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele instytucji kultury.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską oraz przez budżet państwa.

Załączniki:

Program spotkania Środa z funduszami dla instytucji kultury (187.7 KB)

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w Gnieźnie (174.6 KB)

Środa z funduszami dla instytucji kultury – osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce
Poznań, ul. Szyperska 14
03.06.2015 10:00 - 03.06.2015 13:00
Środa z funduszami dla instytucji kultury – osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce
Konin, ul. Zakładowa 11
03.06.2015 10:00 - 03.06.2015 13:00
Środa z funduszami dla instytucji kultury – osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce
Leszno, pl. Kościuszki 4b
03.06.2015 10:00 - 03.06.2015 13:00
Środa z funduszami dla instytucji kultury – osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce
Piła, ul. Grunwaldzka 2
03.06.2015 10:00 - 03.06.2015 13:00
Środa z funduszami dla instytucji kultury – osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce
Ostrów Wielkopolski, ul. Budowlanych 5
03.06.2015 10:00 - 03.06.2015 13:00
Środa z funduszami dla instytucji kultury – osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
03.06.2015 10:00 - 03.06.2015 13:00
Środa z funduszami dla instytucji kultury – osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce
Jarocin,
03.06.2015 10:00 - 03.06.2015 13:00
Środa z funduszami dla instytucji kultury – osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce
Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10
03.06.2015 10:00 - 03.06.2015 13:00