Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 28.09.2016 09:00 do 28.09.2016 12:00 Poznań, ul. Estkowskiego 6

Serdecznie zapraszamy na dwa szkolenia dla potencjalnych beneficjentów WRPO, które dotyczyć będą ogłoszonych 30 sierpnia br. konkursów z zakresu termomodernizacji i mobilności miejskiej, ochrony zabytków i opieki nad dziećmi do lat 3. Konkursy dotyczą poddziałań finansowanych zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Programy, terminy oraz tematyka i forma zgłoszeń wskazane są w opisie wydarzeń:
 

27.09.2016 - Spotkanie dla beneficjentów poddziałań 3.2.3, 3.3.3 (Typ I i Typ II), 4.4.3

Szkolenie dotyczyć będzie:

 • poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT
  dla MOF Poznania.
 • poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
  (Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych ZWP).
 • poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
  (Typ projektu II rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania).
 • poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT
  dla MOF Poznania.

 

28.09.2016 - Spotkanie dla beneficjentów poddziałania 6.4.2.

Szkolenie dotyczyć będzie:

 • poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZIT w ramach WRPO 2014+ w zakresie poddziałań 3.2.3, 3.3.3 (Typ I i Typ II), 4.4.3 oraz 6.4.2.
Poznań, ul. Estkowskiego 6
27.09.2016 09:00 - 27.09.2016 12:40
Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZIT w ramach WRPO 2014+ w zakresie poddziałań 3.2.3, 3.3.3 (Typ I i Typ II), 4.4.3 oraz 6.4.2.
Poznań, ul. Estkowskiego 6
28.09.2016 09:00 - 28.09.2016 12:00