Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 28.09.2023 10:00 do 28.09.2023 13:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Zapraszamy na szkolenie skierowane wyłącznie do Jednostek Samorządu Terytorialnego mające na celu lepsze przygotowanie administracji publicznej do wdrażania i monitorowania zasady DNSH (z ang."Do No Significant Harm” – nie czyń poważnych szkód) w inwestycjach realizowanych ze środków unijnych, zwłaszcza w ramach KPO.  Szkolenie jest częścią projektu „Ogólne wsparcie techniczne na rzecz realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)” finansowanego przez Komisję Europejską Dyrekcja Generalna ds. wspierania reform strukturalnych.

W czasie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Ramy prawne dla zasady DNSH (mapa dokumentów związanych z zasadą DNSH, akty delegowane do taksonomii, wytyczne techniczne dot. stosowania zasady DNSH).
  • Zasada DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH, ogólny schemat postępowania przy wdrażaniu inwestycji zgodnie z zasadą DNSH).
  • Praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (etapy wdrażania inwestycji i powiązane z nimi działania, dokumenty dowodowe).

Szkolenie odbędzie się 28 września 2023 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w sali sesyjnej.

W celu zapisania się na szkolenie uprzejmie prosimy o wypełnienie:

1) formularza rejestracyjnego (wypełnienie najpóźniej do 20 września 2023 r.) 

2) anonimowej ankiety: Ocena potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej - zasada DNSH składającej się z 11 pytań zamkniętych w celu jak najlepszego dostosowania naszego szkolenia do Państwa potrzeb (wypełnienie ankiety do 6 września 2023 r.)

Ponadto informujemy, iż szkolenia dot. wdrażania zasady DNSH dedykowane potencjalnym beneficjentom KPO, w tym przedsiębiorcom planowane są do realizacji w formule on-line. Informacje w tym zakresie podane zostaną w najbliższym czasie.

Jeżeli masz specjalne potrzeby w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub/i komunikacyjno-informacyjnej opisz je. Postaramy się zrobić wszystko, alby szkolenie było do Ciebie dostępne.

Pytania i prośby dot. kwestii organizacyjnych prosimy przesyłać na adres: dnsh@mfipr.gov.pl

Program szkolenia DNSH (419.4 KB)

Szkolenie dla JST z zasady DNSH
Poznań, al. Niepodległości 34
28.09.2023 10:00 - 28.09.2023 13:00