od 28.09.2023 10:00 do 28.09.2023 13:00 Poznań, al. Niepodległości 34 Sala Sesyjna

Zapraszamy na szkolenie skierowane do Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz potencjalnych beneficjentów KPO mające na celu ich lepsze przygotowanie do wdrażania i monitorowania zasady DNSH (z ang."Do No Significant Harm” – nie czyń poważnych szkód) w inwestycjach realizowanych ze środków unijnych, zwłaszcza w ramach KPO.  Szkolenie jest częścią projektu „Ogólne wsparcie techniczne na rzecz realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)” finansowanego przez Komisję Europejską Dyrekcja Generalna ds. wspierania reform strukturalnych.

SZKOLENIE STACJONARNE
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W czasie szkolenia skierowanego wyłączenie do Jednostek Samorządu Terytorialnego omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Ramy prawne dla zasady DNSH (mapa dokumentów związanych z zasadą DNSH, akty delegowane do taksonomii, wytyczne techniczne dot. stosowania zasady DNSH).
  • Zasada DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH, ogólny schemat postępowania przy wdrażaniu inwestycji zgodnie z zasadą DNSH).
  • Praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (etapy wdrażania inwestycji i powiązane z nimi działania, dokumenty dowodowe).

Szczegółowa agenda w załączeniu.

Szkolenie odbędzie się 28 września 2023 r. w godz. 10:00-13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

W celu zapisania się na szkolenie uprzejmie prosimy o wypełnienie:

1) formularza rejestracyjnego (wypełnienie najpóźniej do 20 września 2023 r.) 

2) anonimowej ankiety: Ocena potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej - zasada DNSH składającej się z 11 pytań zamkniętych w celu jak najlepszego dostosowania naszego szkolenia do Państwa potrzeb (wypełnienie ankiety do 6 września 2023 r.)

 

Program szkolenia stacjonarnego DNSH (419.4 KB)

 

INFORMACJA O SZKOLENIU ON-LINE:

Szanowni Państwo, w ślad za szkoleniem stacjonarnym dotyczącym stosowania zasady DNSH ("Do Not Significant Harm", czyli "Nie czyń poważnej szkody" środowisku) w inwestycjach wdrażanych ze środków unijnych, zwłaszcza w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), uprzejmie informujemy o możliwości szkolenia w formule on-line.

Szkolenia on-line przewidziane są dla dwóch grup:

1) Administracji samorządowej, czyli wszystkich tych osób, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym, a są zainteresowane tematem.

Termin i forma szkolenia: 25 września, 3 oraz 4 października 2023 r. (jeden z terminów do wyboru) w godz. 10.00-12.00 w formie spotkań online za pośrednictwem platform Microsoft Teams.

Osoby chcące wziąć udział w tej formule szkolenia prosimy o skorzystanie z linka do zapisów: https://forms.office.com/e/Au734SNr35 lub napisać na adres dnsh@mfipr.gov.pl

2) Beneficjentów, lub wg nazewnictwa KPO, ostatecznych odbiorców wsparcia, czyli przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych, pracowników przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, które korzystają lub planują korzystać ze wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Termin i forma szkolenia: 26, 27 i 28 września 2023 r. (jeden z terminów do wyboru) w godz. 10.00-11.30 w formie spotkań online za pośrednictwem platform Microsoft Teams.

Aby zarejestrować się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://forms.office.com/e/0ECBevZSby, najpóźniej do 28 września br., godz. 9.00. 

W czasie szkoleń omówione zostaną następujące zagadnienia:

• Zasada DNSH jako zasada horyzontalna (ramy prawne, poważne szkody dla celów środowiskowych),

• Realizacja zasady DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH),

• Praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH na poszczególnych etapach procesu wdrażania inwestycji, dokumenty dowodowe).

Ewentualne pytania dot. kwestii organizacyjnych prosimy przesyłać na adres: dnsh@mfipr.gov.pl

Dziękujemy za poświęcony czas.

Szkolenie z zasady DNSH. Zapisz się!
Poznań, al. Niepodległości 34 Sala Sesyjna
28.09.2023 10:00 - 28.09.2023 13:00