od 10.06.2024 10:00 do 10.06.2024 12:45 Poznań, on-line

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 10 czerwca 2024 r. szkolenie on-line dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Szkolenie dotyczy naborów planowanych w ramach Działania 06.08 i kierowane jest do przedstawicieli wszystkich ZITów, które planują realizację projektów z zakresu edukacji.

Podczas szkolenia omówiona zostanie dokumentacja wyboru projektów, sposób i kryteria wyboru, prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów oraz najważniejsze obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów, przedstawiony zostanie także Lokalny System Informatyczny.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 do 12.45 na platformie ZOOM.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy do 7 czerwca do godz. 9.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Wymagane jest e-mailowe potwierdzenie rejestracji!

W odpowiedzi, na dzień przed terminem szkolenia otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz w drugiej wiadomości link do spotkania online. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Program szkolenia 10 czerwca 2024 r. (457.9 KB)

Szkolenie on-line z działania 6.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT– poniedziałek 10 czerwca
Poznań, on-line
10.06.2024 10:00 - 10.06.2024 12:45