od 07.06.2024 10:00 do 07.06.2024 12:30 Poznań, on-line

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w piątek 7 czerwca 2024 r. szkolenie on-line dla wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z działania 6.17 Budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli partnerów społecznych.

Podczas szkolenia omówiona zostanie dokumentacja wyboru projektów,  sposób i kryteria wyboru, prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów oraz najważniejsze obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów, przedstawiony zostanie także Lokalny System Informatyczny.

Szkolenie odbędzie się w piątek 7 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 do 12.30 na platformie ZOOM.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy do 6 czerwca do godz. 9.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Wymagane jest e-mailowe potwierdzenie rejestracji!

W odpowiedzi, na dzień przed terminem szkolenia otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz w drugiej wiadomości link do spotkania online.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Program szkolenia 7 czerwca 2024 r. (460.7 KB)

Szkolenie on-line z działania 6.17 Budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych – piątek 7 czerwca
Poznań, on-line
07.06.2024 10:00 - 07.06.2024 12:30