Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 05.10.2021 09:00 do 05.10.2021 15:00 Szkolenie online

Monitoring i ewaluacja to procesy, które pozwalają na dokonanie skrupulatnej oceny postępów, czyli  tego czy (i w jakim stopniu) osiągane są cele zaplanowane na etapie projektowania procesów rewitalizacyjnych. Na podstawie bieżącej ewaluacji gminy mogą zweryfikować skuteczność procesu rewitalizacji, jego efektywność, użyteczność, trwałość i trafność. Właściwe przeprowadzony monitoring i ewaluacja są fundamentem prac programowych w zakresie rewitalizacji. A samo szkolenie daje możliwość pogłębienia wiedzy w tym zakresie.

UWAGA! Jest to ponowione szkolenie z tej tematyki, poprzednie odbyło się już we wrześniu 2020 r. dlatego zapraszamy na nie przede wszystkim osoby, które nie uczestniczyły w tamtej edycji.

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Inne gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu – szczegóły.

 

Terminy

Szkolenia będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach (do wyboru):

Termin I: 7 września 2021

Termin II: 5 października 2021

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8.30, a także realizację fakultatywnej części dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 15.30.

 

Zgłoszenia

Wystarczy wybrać jeden z zaproponowanych terminów i wysłać zgłoszenie. Czas na zgłoszenia upływa odpowiednio:

I termin = 2 września 2021 (do końca dnia).

II termin = 30 września 2021 (do końca dnia).

 

Ważne informacje

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza online ("Weź udział"), pod jednym z wybranych terminów. Wymagane jest e-mailowe potwierdzenie rejestracji. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz w drugiej wiadomości link do spotkania online.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Szkolenie online „ Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”. Zgłoś się!
Szkolenie online
07.09.2021 09:00 - 07.09.2021 15:00
Szkolenie online „ Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”. Zgłoś się!
Szkolenie online
05.10.2021 09:00 - 05.10.2021 15:00