Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 12.03.2018 09:00 do 12.03.2018 14:00 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad sporządzania wniosków aplikacyjnych w zakresie wsparcia żłobków i klubów malucha. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie przygotowania wniosku. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 12 marca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:00, w sali szkoleniowej Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 6.4.1 WRPO.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca 2018 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 8 marca 2018 r. do godziny 15:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoue-pila@warp.org.pl

Załączniki:

Program szkolenia (401 KB)

Formularz zgłoszeniowy (181 KB)

Szkolenie w Pile z zakresu Funduszy Europejskich na rozwój żłobków i klubów malucha
Piła, ul. Grunwaldzka 2
12.03.2018 09:00 - 12.03.2018 14:00