Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 19.05.2016 09:00 do 19.05.2016 15:00 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad sporządzania wniosków aplikacyjnych w zakresie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą doświadczenie w zakresie przygotowania wniosku.

Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych.

Szkolenie odbędzie się 19 maja 2016 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pile, ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, w sali szkoleniowej nr 1 (parter).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o czytelne (komputerowo bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adresinfoUE-pila@warp.org.pl.

Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 17.05.2016 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail do dnia 17.05.2016 r. do godziny 15:00.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szkolenie skierowane jest głównie do osób, które chcą pozyskać wsparcie dystrybuowane przez Powiatowe Urzędy Pracy dla osób do 30 r.ż. w zakresie działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dla osób powyżej 30 r.ż. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Organizator szkolenia:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel. 61 650 62 33, 61 650 62 35
e-mail: infoue-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.pl

Załączniki:

Program szkolenia (117.5 KB)

Formularz zgłoszeniowy (239 KB)

Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Piła, ul. Grunwaldzka 2
19.05.2016 09:00 - 19.05.2016 15:00