od 06.09.2023 09:00 do 06.09.2023 13:15 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z działania 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.

Nabór konkurencyjny Nr RPWP.02.05-IZ.00-30-001/23

Podczas szkolenia zostanie omówiona  m.in. dokumentacja konkursowa, w tym przedstawienie informacji nt. procedury naboru i oceny projektów.

Szkolenie odbędzie się w środę 6 września 2023 r. o godz. 9.00 w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Sali Posiedzeń II (parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do 4 września br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program szkolenia 6 września 2023 (412.6 KB)

Szkolenie z działania 2.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe - 6 września 2023 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
06.09.2023 09:00 - 06.09.2023 13:15