Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 02.03.2016 10:00 do 02.03.2016 14:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w środę 2 marca 2016 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO - Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (wsparcie typu outplacementowego) oraz Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi konkursami na Działanie 6.5 oraz Poddziałanie 8.1.1. Podczas szkolenia zostaną omówione dokumentacje konkursowe oraz informacje nt. wskaźników pomiaru celów w ramach konkursów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w środę 2 marca 2016 r o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Sesyjna, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 26 lutego br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona - wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Około 2 dni przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_2.03.2016 (184.7 KB)

Szkolenie z Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (wsparcie typu outplacementowego) oraz Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna – środa 2 marca 2016 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
02.03.2016 10:00 - 02.03.2016 14:00