Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 18.09.2018 10:00 do 18.09.2018 15:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 18 września 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+

- Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw.

 

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 1.3.2 Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Szkolenie odbędzie się we wtorek 18 września 2018 r. o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Sali Posiedzeń I. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 14 września br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

 

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miesc parkingowych dla uczestników.

program szkolenia 18 września 2018 (310.6 KB)

Szkolenie z Poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw – wtorek 18 września 2018 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
18.09.2018 10:00 - 18.09.2018 15:00