Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 22.10.2015 10:00 do 22.10.2015 14:30 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje 22 i 23 października 2015 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na przewidywane duże zainteresowanie, szkolenie będzie odbywało się w dwa dni – 22 i 23 października br. o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (parter, sala sesyjna). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 19 października br. do godz. 14.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy na jeden z dostępnych terminów poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona - wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Około trzech dni przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program szkolenia 1.5.2 (490 KB)

Szkolenie z Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – 22 i 23 października 2015 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
22.10.2015 10:00 - 22.10.2015 14:30
Szkolenie z Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – 22 i 23 października 2015 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
23.10.2015 10:00 - 23.10.2015 14:30