Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 23.09.2016 10:00 do 23.09.2016 14:15 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w piątek 23 września 2016 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych (konkursy: nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 i nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-002/16).

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 2.1.1. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w piątek 23 września 2016 r o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Sesyjna, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 21 września br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona - wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Po zamknięciu listy zgłoszeń tj. 21 września mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_23.09.2016 (450.1 KB)

Szkolenie z Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych – piątek 23 września 2016 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
23.09.2016 10:00 - 23.09.2016 14:15