Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 22.03.2017 10:00 do 22.03.2017 15:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w środę 22 marca 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 4.1.2. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w środę 22 marca 2017 r o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Posiedzeń I, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 20 marca br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona - wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Po zamknięciu listy uczestników tj. 20 marca, mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_22.03.2017 (305.8 KB)

Szkolenie z Poddziałania 4.1.2 Mała retencja – środa 22 marca 2017 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
22.03.2017 10:00 - 22.03.2017 15:00