Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 27.02.2019 10:00 do 27.02.2019 13:30 Poznań, al. Niepodległości 34

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w środę 27 lutego 2019 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+  
 
Poddziałanie 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

 

Spotkanie odbywa się w związku z planowanym konkursem na Poddziałanie 4.1.4. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Szkolenie odbędzie się w środę 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Sali 225 na II piętrze. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 22 lutego br. do godz. 15.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

 

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

 

program szkolenia 27 lutego 2019 (311.6 KB)

Szkolenie z Poddziałania 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń – środa 27 lutego 2019 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
27.02.2019 10:00 - 27.02.2019 13:30